Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


Mục Đích & Ước Nguyện

của Trang Chơn Lạc

******

Tại sao Thầy Thích Thông Lạc dạy chúng tôi lấy tên trang mạng nầy là Chơn Lạc? Và Thầy Thích Thông Lạc là ai?

Trước khi trả lời câu hỏi đầu, chúng tôi xin nói lên sơ lượt tiểu sử về Thầy Thích Thông Lạc.  Thầy Thích Thông Lạc bước vào ngưỡng cửa Phật giáo tu tập từ khi Thầy mới 8 tuổi, Thầy được nuôi dưỡng học và tu tập theo giáo pháp Mật Tông vì cha Thầy là tu sĩ Mật Tông. Qua nhiều đoạn trường tu tập từ Mật Tông với ông thân là Hòa Thượng Thích Thiện Thành, đến Tịnh Độ Tông với Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, Phó Tăng Thống Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, viện chủ chùa Ấn Quang, rồi Thiền Tông với Hòa Thượng Thích Thanh Từ, viện chủ Thiền Viện Chân Không (Thiền Đông Độ). Thầy kiên trì chú tâm tu hành và nhất là hành pháp Tri Vọng của Thiền Tông. Thầy nhập các loại định tưởng và thông đạt 18 loại hỷ tưởng mà định Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ là chặng cuối cùng của các loại thiền tưởng. Cũng như đức Phật ngày xưa khi tu tập theo giáo pháp Bà La Môn đã đạt các định ấy, đức Phật đã ném nó đi như đôi dép rách, để rồi sau đó Ngài tự tìm đường lối tu tập khác và Ngài đã chứng đạt chân lý Tứ Diệu Đế. Thầy Thích Thông Lạc cũng vậy, tự nhận thức rằng những định tưởng nầy không giúp được cho Thầy đoạn diệt tâm tham, sân, si, mạn, nghi thì làm sao để giải thoát và làm chủ được sự sống chết?

“Càng tu bản ngã leo thang
                                     Nếu tu sai pháp chơn nguyên khó về”

 Nhờ quán xét tận cùng, Thầy quyết chí và kiên trì tự tìm con đường tu tập cho chính mình qua pháp môn “Như Lý Tác Ý” trong Đại Tạng Kinh Nikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch thuật sang tiếng Việt. Bước đầu gian nan vì chưa thấu rõ, nhưng với nhiệt tâm kiên quyết hành trì và được Mẹ Thầy một lòng hộ thất. Tháng 9 năm 1980, “Sanh đã tận, Phạm Hạnh đã thành”, nguyện ước cá nhân Thầy đã đạt.  Mẹ Thầy qua đời một tháng sau đó khi Thầy thành tựu đạo quả. Bây giờ Thầy đã 80 tuổi đời và 60 tuổi đạo.

Ước nguyện thứ nhứt, chúng tôi đưa lên những tập sách, pháp thoại do Thầy đã triển khai để cùng giúp Thầy dựng lại nền Phật giáo chân chính. Hoài bảo của Thầy là dựng lại, đưa ra ánh sáng những gì đã mất.  Bi Thầy đã nhận chân được Phật giáo nguyên thủy đã và đang bị dìm xuống để rồi bị lãng quên do những giáo pháp của ngoại đạo. Vì đức Phật là Đấng Toàn Năng, vi diệu, nên ngoại đạo đã lợi dụng chơn dung của Ngài để biến thành một đấng linh thiêng, siêu hình lôi cuốn tín đồ mù quáng, mê tín, lạc hậu. Tín đồ đến chùa chỉ biết cầu xin tha lực của Ngài. Còn nếu tu tập hành trì giáo pháp thì hành trì tu tập giáo pháp sai lệch. Một giáo pháp chơn chánh mà Đức Phật đã để lại sau hơn 2500 năm đã biến dạng. Thậm chí họ còn đã pha trộn những giáo pháp ngoại đạo qua kiến giải và tưởng giải rồi gọi là giáo pháp của Phật. Quá trình cải tiến sai lầm nầy đã khiến cho người thật tâm tu tập không đạt đến cứu cánh giải thoát, ngược lại rơi rớt vào triết lý tưởng giải khó lường.

Đạo Phật là đạo tự lực tự cường, tự mình thắp đuốc lên mà đi chứ không có ai ban phước giáng họa cho mình trong những cơn nguy biến. Thầy Thích Thông Lạc nhìn thấy đạo Phật rất đơn giản, đó chính là đạo đức nhân bản - nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Ước nguyện thứ hai là chúng tôi chuyển đạt tin tức về sự xây dựng, thành lập làng Phật Giáo Nguyên Thủy – Chơn Lạc do nhóm cư sĩ đảm nhiệm.  Mục đích là để phát triển trung tâm an dưỡng, tạo môi trường sống giúp cho con người, không phân biệt sắc thái, nói chung trên hành tinh nầy có một nơi tập sống một đời sống thư giãn, thanh thản, an lạc qua những trường lớp giáo án rèn nhân cách. 

Làng Phật Giáo Nguyên Thủy – Chơn Lạc sẽ là khởi điểm bắt đầu trên hành tinh nầy. Nó sẽ giúp cho con người tập sống và rèn luyện nhân cách đạo đức nhân bản - nhân quả. Nó sẽ đem lại hạnh phúc và sự bình an cho loài người.

Chơn Lạc là sự toại nguyện an vui chơn chánh.

Tên Chơn Lạc đã  được thành lập ở xã Phước Hải, huyện Long Đất thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 1991. Thầy Thích Thông Lạc đã thành lập Trung Tâm An Dưỡng hầu giúp người tu tập giới luật đức hạnh, nhưng duyên chúng sanh chưa đủ nên đã bị giải tán sau khi đi vào hoạt đ ộng

Chúng tôi ước nguyện cho tất cả mọi người cảnh tỉnh và nhận thức được giáo pháp chân chánh của Phật mà sớm quay về.  Xin hãy đoàn kết và hổ trợ nhau cho sự thành lập Trung Tâm An Dưỡng được thành hình để chúng ta cùng có một đời sống toại nguyện an vui chơn chánh bây giờ và những thế hệ mai sau.

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Đệ Tử kính ghi

Ngày 24 tháng 12 năm 2007