Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Video pháp thoại của … | Trang Chính |

Vấn đạo Thầy Thích Bảo Nguyên - Pháp Sơ Thiện và Pháp Trung Thiện 2018

Xin trân trọng giới thiệu một số bài pháp thoại của thầy Thích Bảo Nguyên giảng


Bài giảng Pháp Sơ Thiện 2018

18.1 Khổ vui do tâm tạo
18.2 Quét rác phiền não tâm
18.3 Bồ tát sợ nhân chúng sinh sợ quả
18.4 Vô ngã là niết bàn
18.5 Đoạn diệt thân kiếnLưu ý:  Để tải bài xuống, xin qúi vị để mũi tên chỉ vào bài , bấm bên phải của chuột, xong chọn "save target as."